Video produkcija - Contrast Media

loading

Video produkcija Contrast Media

JP Vodovod i kanalizacija - Novi Sad

video production

Kratki film napravljen za Javno komunalno preduzeće - Vodovod i kanalizacija iz Novog Sada. Klijent je želeo da predstavi kratku istoriju preduzeća, tehnologiju korištenu u upravljanju vodosnabdevanjem, kao i neke nove investicije i buduće planove preduzeća.

Produkcija: Contrast Media

Datum: April 2016.
  • Share it: