Video produkcija - Contrast Media

loading

Video produkcija Contrast Media

Dolina zlatnih šlemova

Video production

Dokumentarni film "Dolina zlatnih šlemova" govori o otkriću tri antička rimska šlema, njihovom arheološkom i istorijskom kontekstu, kao i njihovoj sudbini u rukama arheologa i konzervatora. Film se bavi pozlaćenim rimskim šlemovima pronađenim u Jarku blizu Sremske Mitrovice, iz 4. veka, i dva kasnoantička šlema iz Berkasova, od kojih se jedan smatra najlepšim i najluksuznijim među poznatim primercima na svetu.

Produkcija: Contrast Media
Žanr: Dokumentarni film
Godina: 2009.

Trajanje: 45 min.
  • Share it: